Studiets lengde:
1 semester
Studiepoeng:
15
Opptakskrav:
Bestått eksamen i Videreutdanning i voldsrisikovurdering (VIVO I).
Søknadsfrist:
Søknad til:
Høgskolen i Molde
Studiestart:


Du er her: Studietilbud / Helse- og sosialfag / Videreutdanning i voldsrisikohåndtering

Videreutdanning i voldsrisikohåndtering

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. mars 2013

Søknad om opptak til studiet: Trykk her!

TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I BEHANDLING OG RISIKOHÅNDTERING AV VOLD HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER (VIVO II)

Dette studiet er et resultat av samarbeid mellom Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus og Høgskolen i Molde.

Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Arbeid i psykisk helsevern, på alle nivå i helsesystemet, forutsetter at en som kliniker har kompetanse innen dette fagområdet. Studietilbudet er derfor like relevant for fagfolk i hjemmebaserte tjenester og miljøterapi i institusjon som for individual- og gruppeterapeuter.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre med tilsvarende helse- og sosialfaglig bakgrunn som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.

Mål for studiet

Studiet skal gi studenten en oppdatert innføring i kliniske metoder for behandling og risikohåndtering av aggresjon og vold hos mennesker med psykiske lidelser.

Antall studieplasser er begrenset. Opptak av studenter skjer fortløpende fram til søknadsfristens utløp.

For mer informasjon om studiet, kontakt Bjørn Østberg bjorn.ostberg@ulleval.no eller Stål Bjørkly Stal.Bjorkly@himolde.no
For informasjon om opptak, send e-post til post@himolde.no

Studiets faglige innhold

Studiets er inndelt i to moduler som er nært knyttet til hverandre:

Modul 1: Behandling og risikohåndtering i institusjon
Modul 2: Behandling og risikohåndtering i utenfor institusjon

Organisering av studiet

Det vil bli arrangert 8 dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Ullevål universitetssykehus i Oslo. Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal utarbeide en omfattende behandlings- og risikohåndteringsplan i forhold til et skriftlig presentert kasus.

Følgende datoer er satt opp for høstsemesteret 2012:

  • 11. og 12. september
  • 9. og 10. oktober
  • 13. og 14. november
  • 27. og 28. november (Eksamensdato)

Studentene blir organisert i faste grupper med 4-6 medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen.

Les mer om studiet på Kompetansesenterets hjemmsider: http://www.kompetanse-senteret.no

Studieplan (pdf)