Studiets lengde:
1/2 år deltid
Studiepoeng:
10
Opptakskrav:
Bachelor i helse- eller sosialfag og deltakelse i veiledning av studenter.
Søknadsfrist:
31.5.2013
Søknad til:
Høgskolen i Molde
Studiestart:
September 2013


Du er her: Studietilbud / Helse- og sosialfag / Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning

Sist publisert av , 24. april 2013

Søk opptak til studiet via Søknadsweb

Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder, eller har gjort avtale om å være veileder i praksisstudier for sykepleier eller vernepleierstudenter ved Høgskolen i Molde. Studiet skal gi en grunnleggende innføring i veilednings- og vurderingsteori.

Studiets faglige innhold

Det vurderes nytt opptak til studiet høsten 2013.

Studiet består av tre trinn og går over ett år. Hvert trinn starter med en samling. Samlingene er på henholdsvis tre, en og to dager. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre arbeidskrav.
Studiet avsluttes med en hjemmeeksamen.

Karakterutskrift

Når arbeidskravene er godkjent og avsluttende eksamen bestått, utsteder høgskolen karakterutskrift.

Opptakskrav

For å bli tatt på studiet må en fungere som veileder, eller ha gjort avtale om å fungere som veileder, i praksisstudier for sykepleier- eller vernepleierstudenter ved Høgskolen i Molde.

Dersom det melder seg flere søkere enn det er studieplasser, vil høgskolen velge ut deltakere ut fra hensynet til at flest mulig praksisplasser skal være representert i studentgruppen. Praksisstedets behov for å styrke veiledningskompetansen vil også bli vektlagt.

Øvrig opptakskrav: 3-årig helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning eller tilsvarende, i samsvar med de krav som stilles til veiledernes kompetanse i de aktuelle ramme- og fagplaner .