Studiets lengde:
2 år deltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav:
Relevant bachelorgrad eller tilsvarende, 2 års relevant yrkeserfaring og arbeid med barn/unge i minst 50% stilling i studietiden.
Søknadsfrist:
15.april 2014
Søknad til:
Høgskolen i Molde
Studiestart:
August 2014


Du er her: Studietilbud / Helse- og sosialfag / Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. mars 2013

Søknad om opptak til studiet: Trykk her!

Utdanningen har tre hovedmål:

  • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov
  • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene for barn og unge
  • Fokusere på barn og ungdoms mestring i og av dagliglivet.

Studiet er tverrfaglig og tverretatlig. Det er lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele det spektret av yrkesgrupper mv. som møter barn og unge i sin hverdag. Eksempler: Ansatte i skole, barnehage, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politietat og kultur- og fritidstilbud.

Forkunnskaper
Det kreves bachelorgrad eller tilsvarende i relevant fagområde (allmenn-/førskolelærer, helse- og/eller sosialfag, medisin, psykologi, politiarbeid osv.). Søkere med annen utdanning på tilsvarende nivå kan bli tatt opp etter særskilt vurdering. Det kan søkes opptak på grunnlag av realkompetanse. Det er videre krav om minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn/unge etter endt utdanning, og krav om at studentene under utdanningen har minst 50% stilling knyttet til direkte arbeid med barn eller unge. Ved konkurranse om studieplass vil arbeidsgivers behov for kompetanse veie tungt

Les egne opptaksbestemmelser for studiet her http://www.himolde.no/db/28/3571.doc

Studiets organisering
Studiet er bygd opp på grunnlag av en egen kravspesifikasjon som Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet. Egen studieplan foreligger. Studiet er organisert som et deltidsstudium over 2 år (fire semestre). Studiet har til sammen 12 ukesamlinger med teoriundervisning ved Høgskolen i Molde og arbeid i veiledede handlings- og refleksjonsgrupper.

Les mer om studiet oppbygging: http://himolde.studiehandbok.no/no/content/view/full/13336

Last ned studieplanen for studiet her: http://www.himolde.no/db/28/4398.pdf

Videre studier/utenlandsopphold

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge kan gjennomføres som egen, selvstendige utdanning eller inngå som første del av mastergradsstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre mastergradsstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr mastergradsstudiet. Opptak til andre del av mastergradstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen
i Molde forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre.