Studiets lengde:
1/2 år deltid
Studiepoeng:
15
Opptakskrav:
3-årig helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning.
Søknadsfrist:
Vil bli kunngjort
Søknad til:
Høgskolen i Molde
Studiestart:
Vil bli kunngjort


Du er her: Studietilbud / Helse- og sosialfag / Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis

Sist publisert av Svein Halvorsen, 05. mars 2013

Opptak til studiet for høsten 2012 er annulert! Det vurderes nytt opptak våren 2013.

Studiet er et tilbud til helsepersonell som er ansatt i institusjoner som har praksisopplæring av helse og sosialfagstudenter fra Høgskolen i Molde

Organisering
Studiet består av syv seminardager fordelt på et høstsemester og et vårsemester. Hver seminardag har hovedfokus på ett av trinnene i kunnskapsbasert praksis. Mellom seminardagene arbeider studentene med studiekrav hvor tema tar utgangspunkt i egen praksis. Eksamensformen er hjemmeeksamen i gruppe og metoden er litteraturstudie.

Karakterutskrift
Studiekrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Når hjemmeeksamen er bestått, utsteder høgskolen karakterutskrift.