Studiets lengde:
3 år
Studiepoeng:
180
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse/realkompetanse
Søknadsfrist:
15. april 2013
Søknad til:
Studiestart:
21. august 2013


Du er her: Studietilbud / Idrett / Bachelor i Sport Management

Bachelor i Sport Management

Sist publisert av , 05. mars 2013

Sport og idrett er blant de raskest voksende næringene i Norge. Mange klubber og idrettsorganisasjoner er store bedrifter med omsetning i millionklassen. Profesjonaliseringen av idretten er tydelig blant de aktive. Høgskolen i Molde ønsker med dette studiet å bidra til en lignende profesjonalisering også innen ledelse og økonomi.

Les mer om studiet i Sport Management her

Jobbmuligheter:

Dette studiet er for deg som er interessert i idrett og kan tenke deg å jobbe i denne sektoren eller med idrett fra andre sektorer (i mediene, med sponsing i næringslivet, offentlig sektor mv.). Det er også tilpasset deg som allerede jobber innenfor idretten, og som trenger kunnskap både på idrettsfaglige områder og på områder som økonomi, markedsføring og organisasjon. Studiet kvalifiserer til instruktør- og lederoppgaver i idrettsorganisasjoner og til organisatoriske og administrative funksjoner i bedrifter og øvrige organisasjoner.

Hvorfor Høgskolen i Molde:

Studiet er ett av få lignende tilbud i Norge og HiMolde har mange forutsetninger for å tilby en god lederutdanning tilpasset idretten. Studiet kombinerer fag som økonomi, administrasjon, organisasjon, jus, ledelse og helsefag. Sport Management-seminar og ekskursjoner gir studentene et verdifullt kontaktnett overfor idrettskubber- og forbund.

Studiets faglige innhold

Studiet er et treårig bachelorstudium hvor studentene skal studere emner som idrettens organisering, treningslære, idrettsjuss, økonomi, administrasjon, markedsføring, strategi, spillteori m.m. Det er også anledning til å ta enkeltkurs som emnestudent.

Videre studier/utenlandsopphold

Studenter med bachelorgrad i Sport Management kan søke opptak til følgende masterstudier ved HiMolde:

  • Team Sport Management (opptak høst 2012)
  • Event Management (opptak høst 2012)
  • Samfunnsendring, organisasjon og ledelse (opptak hvert år)

Opptak på grunnlag av realkompetanse, se egne bestemmelser: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI513