Studiets lengde:
1 år
Studiepoeng:
60
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse/realkompetanse
Søknadsfrist:
15.april 2013
Søknad til:
Studiestart:
21. august 2013


Du er her: Studietilbud / Idrett / Årsstudium i Idrett

Årsstudium i Idrett

Sist publisert av , 05. mars 2013

Årsstudiet i idrett kan fungere som et selvstendig studium, være generelt nok til å kvalifisere til videre idrettsutdanning og spesielt nok til at det skiller seg litt ut fra tilbudene som finnes i resten av landet. Høgskolen i Molde vil gi et tilbud der utøvere eller andre idrettsinteresserte kan dyrke sin interesse også etter endt videregående skole.

Studiet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre arbeid som kroppsøvingslærer, trener og instruktør ved helsestudio og fitnessenter.

Studiet retter seg mot idrettsutøvere, lærere, trenere og andre med interesse for idrett. Studiet kvalifiserer til kroppsøvingsundervisning i grunnskolen dersom man er lærerutdannet.

Hvorfor Høgskolen i Molde:

Molde har lange tradisjoner innen bredde- og toppidrett. På utdanningssiden tilbyr Høgskolen i Molde allerede en bachelorgrad i Sport Management.

Studiets faglige innhold

Studiet i idrett består av følgende moduler:

  • Treningslære 15 studiepoeng
  • Aktivitetslære 22,5 studiepoeng
  • Prestasjonspsykologi 7,5 studiepoeng
  • Idrettens organisering 7,5 studiepoeng
  • Idrettshistorie 7,5 studiepoeng
Videre studier/utenlandsopphold

Studiet kan utgjøre ett år i et 3-årig bachelorløp i Sport Management, dersom valgfagskombinasjonen tilpasses dette. Det kvalifiserer også for idrettsstudier andre steder.

Opptak på grunnlag av realkompetanse, se egne bestemmelser: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI513