Studiets lengde:
Varierer
Studiepoeng:
Varierer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:
15. august for høstsemesteret og 15. desember for vårsemesteret
Søknad til:
Høgskolen i Molde
Studiestart:
August og januar el. se egen kunngjøring


Du er her: Studietilbud / Emnestudent/enkeltemner / Emnestudent/enkeltemner

Emnestudent/enkeltemner

Sist publisert av , 11. desember 2013

Ikke alle ønsker eller har anledning til å være student på heltid. Ved Høgskolen i Molde har du muligheten til å kombinere studier med jobb, med omsorgsoppgaver eller lignende.

På bachelorgradsnivå er kravet generell studiekompetanse. Søkere uten generell studiekompetanse kan, dersom de har fylt 25 år, søke på grunnlag av realkompetanse. På mastergradsnivå vil den enkelte faglærer/studieleder vurdere om dine dokumenterte forkunnskaper er tilstrekkelige.

Søknad om å bli tatt opp som første gangs emnestudent må sendes inn innen 15. desember for våresemesteret og 15. august for høstsemesteret.
Søknad sendes elektronisk til: Søknadsweb

Listen over emner finner du her: http://himolde.studiehandbok.no/
Les mer om opptak og eksamen for emnestudenter her: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI319
For ytterligere informasjon, ta kontakt på telefon 71 21 40 00 eller e-post til post@himolde.no