Studiehåndbok 2008/2009

Du er her: Studietilbud / Økonomi

Økonomi

Årsstudium i bedriftsøkonomi
Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor, siviløkonom 1. avdeling
Bachelor i revisjon
Høgskolekandidat i økonomi og administrasjon
Påbygging i revisjon
Siviløkonom 2. avdeling