Studiehåndbok 2008/2009

Du er her: Studietilbud / Jus- og samfunnsfag

Jus- og samfunnsfag

Årsstudium i statsvitenskap
Årsstudium i jus
Bachelor i jus og administrasjon
Videreutdanning i ledelse i helse- og sosialtjenesten
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse