Studiehåndbok 2009/2010

Du er her: Studietilbud / Logistikk

Logistikk

LOG205 Elektronisk handel
LOG350 Operasjonsanalyse
LOG501 Styringsmodeller i logistikk I
LOG502 Styringsmodeller i logistikk Ia
LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling
LOG510 Verdikjedeanalyse
LOG525 Kvalitetsledelse
LOG530 Distribusjonsplanlegging
LOG540 Prosjektledelse
LOG601 Beslutninger under usikkerhet
LOG610 Internasjonal logistikk
LOG640 Anvendt logistikk
LOG702 Purchasing and Supply Theory (see English version)
LOG703 Models for inventory and production management 2 (see English version)
LOG705 Models for inventory and production management 1 (see English version)
LOG706 Mathematical Modeling in Logistics (see English version)
LOG707 Fundamentals of logistics (see English version)
LOG708 Applied Statistics with SPSS (see English version)
LOG710 Econometrics
LOG711 Supply Chain Management 1 (see English version)
LOG715 Business cases in SCM (see English version)
LOG720 Management of value systems (see English version)
LOG755 Economics of organization
LOG820 Vehicle Routing (see English version)
LOG904 Seminars in Logistics (see English version)
LOG950 Master's Degree Thesis (see English version)
PET100 Olje- og gassmarkedet
PET300 Innføring i HMS-ledelse og kvalitetssikring
PET400 Olje- og gassteknologi
PET500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
PET600 Prosjektoppgave
SCM110 Introduksjon til SCM og logistikkteknologi
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
SCM300 Survey Design
SCM310 Kjernefag SCM
SCM400 Utplassering i bedrift
SCM410 Utvekslingssemester
SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder
TRA310 Transportøkonomi
TRA320 Transport and Tourism
TRA410 Transport, lokalisering og økonomisk utvikling
TRA420 Godstransport og lagerteknologi
TRA500 Europeisk transportpolitikk
TRA620 Persontransport
TRA740 Innføring i samferdsel (TØI-kurset)
TRA750 Innføring i by- og kollektivtransport
TRA760 Transportøkonomi og trafikkmodeller
TRA815 International Shipping (se engelsk kursbeskrivelse)
TRA820 Air Transport Economics
TRA850 Ledet selvstudium på 7.5 studiepoeng
TRA855 Ledet selvstudium på 15 studiepoeng
TRA950 Masteroppgave i Samferdselsplanlegging