Studiehåndbok 2010/2011

Du er her: Studietilbud / Logistikk

Logistikk

EVM700 Event Economics
EVM710 Event Logistics
EVM720 Event Organization
EVM730 Applied Event Management
EVM740 Event Tourism
EVM800 International Module
EVM950 Master's Degree Thesis
LOG205 Elektronisk handel
LOG350 Operasjonsanalyse
LOG501 Styringsmodeller i logistikk I
LOG502 Styringsmodeller i logistikk Ia
LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling
LOG510 Verdikjedeanalyse
LOG525 Kvalitetsledelse og LEAN
LOG530 Distribusjonsplanlegging
LOG540 Prosjektledelse
LOG601 Beslutninger under usikkerhet
LOG610 Internasjonal logistikk
LOG640 Anvendt logistikk
LOG702 Purchasing and Supply Theory
LOG703 Models for inventory and production management 2
LOG704 Quantitative Logistics
LOG705 Models for inventory and production management 1
LOG706 Mathematical Modeling in Logistics
LOG707 Fundamentals of logistics
LOG708 Applied Statistics with SPSS
LOG710 Econometrics
LOG711 Supply Chain Management 1
LOG715 Business cases in SCM
LOG720 Management of value systems
LOG735 Classical Optimization Methods
LOG741 Metaheuristic Optimization Methods
LOG753 Optimization Models in Logistics
LOG754 Purchasing
LOG755 Economics of organization
LOG820 Vehicle Routing
LOG904 Seminars in Logistics
LOG950 Master's Degree Thesis
LOG951 Mastergradsoppgave / Master's Degree Thesis
PET100 Olje- og gassmarkedet
PET300 Innføring i HMS-ledelse
PET400 Olje- og gassteknologi
PET500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
PET600 Prosjektoppgave
SCM110 Introduksjon til SCM og logistikkteknologi
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
SCM300 Survey Design
SCM310 Kjernefag SCM
SCM400 Utplassering i bedrift
SCM410 Utvekslingssemester
SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder
TRA310 Transportøkonomi
TRA320 Transport and Tourism
TRA410 Transport, lokalisering og økonomisk utvikling
TRA420 Godstransport og lagerteknologi
TRA500 Europeisk transportpolitikk
TRA620 Persontransport
TRA740 Innføring i samferdsel (TØI-kurset)
TRA750 Innføring i by- og kollektivtransport
TRA761 Transportøkonomisk analyse
TRA762 Modeller for trafikkprognoser
TRA815 International Shipping
TRA820 Air Transport Economics
TRA850 Ledet selvstudium på 7.5 studiepoeng
TRA855 Ledet selvstudium på 15 studiepoeng
TRA950 Masteroppgave i Samferdselsplanlegging