Studiehåndbok 2011/2012

Du er her: Studietilbud / Kurs ved Høgskolen i Ålesund / AM101108 Markedsføring

AM101108 Markedsføring

Emnekode
AM101108

Emnenavn
Markedsføring

Studiepoeng
7,50

Forkunnskaper

Se nærmere informasjon om kurset under Høgskolen i Ålesund:

Undervisningssemester
Høst

Undervisningssted
Ålesund

Språk undervisning
Norsk

Språk oppg./eksamen
Norsk

Hjelpemidler til skoleeksamen


Karaktertype
Bokstavkarakter