Studiehåndbok 2011/2012

Du er her: Studietilbud / Kurs ved Høgskolen i Ålesund / AE101308 Finansregnskap med analyse

AE101308 Finansregnskap med analyse

Emnekode
AE101308

Emnenavn
Finansregnskap med analyse

Studiepoeng
7,50

Forkunnskaper

Se nærmere informasjon om kurset under Høgskolen i Ålesund:

Undervisningssemester
Vår

Undervisningssted
Ålesund

Språk undervisning
Norsk

Hjelpemidler til skoleeksamen


Karaktertype
Bokstavkarakter