Studiehåndbok 2012/2013

Du er her: Studietilbud / Juss- og samfunnsfag

Juss- og samfunnsfag

Årsstudium i statsvitenskap
Årsstudium i juss
Bachelor i juss og administrasjon
Videreutdanning i ledelse i helse- og sosialtjenesten
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse