Studiehåndbok 2013/2014

Du er her: Studietilbud / Informasjonsteknologi (IT) / Årsstudium i IT

Årsstudium i IT

Studienavn
Årsstudium i IT

Studiepoeng
60

Varighet
1 år

Organisering
Heltid

Studiested
Molde

Beskrivelse

Et praktisk rettet studium som gir grunnleggende innsikt i informasjonsteknologien. Du lærer å bruke viktige IT-verktøy, også slik at du selv kan utvikle systemer for din egen datamaskin eller enkle nettløsninger.

Etter fullført studium vil en kunne fungere som en anvendelig IT-ressursperson i offentlig og privat sektor, i IT-opplæringsinstitusjoner eller som medarbeider i en IT-avdeling.

Målgruppe

Alle som ønsker fordypning innenfor IT.

Forkunnskaper/opptakskrav

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.
Søkere som er 25 år eller mer, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Formell kompetanse

Årsstudium i IT

Læringsutbytte

En kandidat med fullført utdanning skal være i stand til å:

  • Løse problemer og effektivisere drift for bedrifter ved bruk av IT; programmering og integrering av enkle systemer.
  • Analysere og evaluere bedrifters bruk av og behov for informasjonsteknologi.
  • Arbeide mer effektivt i sin egen jobb.
Arbeids- og undervisningsformer

Emnene i studiet undervises som en blanding av tradisjonell forelesning, selvstendig arbeid med oppgaver og prosjekt/gruppearbeid. Typisk er det 8-10 timer forelesning i uka. De fleste emnene har obligatoriske oppgaver som må bestås for å få ta eksamen.

Forventet arbeidsbelastning er 40 timer per uke, og studiet er ikke tilpasset fjernundervisning.

Eksamens- og vurderingsordninger

De fleste emner har tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen, men noen få emner, deriblant praktisk programmering, har eksamen med PC. I tillegg kan hjemmeeksamen og prosjektoppgaver utgjøre en del av karakteren.

Videre studiemuligheter

Etter fullført årsstudium kan man velge å søke opptak på en av høgskolens 3-årige bachelorstudier - for eksempel bachelor i logistikk og SCM eller bachelor i økonomi og administrasjon. De som fortsetter på denne måten vil normalt kunne fullføre bachelorgraden på 2 år.

Årsstudiet i IT kan altså benyttes som en årsenhet i en bachelorgrad i kombinasjon med andre studier, men kan også være spesielt nyttig for generell kompetanseheving. Det kan også brukes som påbyggingsstudium eller spesialisering for studenter ved andre studier.

Studiets oppbygging

Første semester vil gi innføring i hvordan IT-systemene er satt sammen og hvordan man utvikler dataprogram. Med denne bakgrunn vil andre semester gi opplæring i behandling av informasjon ved hjelp av standardsystemer og i utforming og vedlikehold av informasjon på web.

Ved å velge valgfag på forskjellig måte, kan man lage et årsstudium som er mer fokusert på programmering eller mer fokusert på økonomi.

Studieplan årsstudium i IT
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IBE151 Praktisk programmering 15,00 O 15  
IBE110 Informasjonsteknologi 7,50 O 7,5  
VFA7,5 Valgfag (se egen valgfagsoversikt) 7,50 V 7,5  
IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon 7,50 O   7,5
VFA22,5 Valgfag (se egen valgfagsoversikt) 22,50 V   22,5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
Aktuelle valgfrie emner HØST
Emnekode Emnets navn S.poeng
IBE115 Serverdrift 7,50
IBE430 Forretningsprosesser og ERP 7,50

Aktuelle valgfrie emner VÅR
Emnekode Emnets navn S.poeng
IBE101 Web og media 7,50
IBE102 Webutvikling 7,50
IBE211 Databaser 7,50
LOG205 Elektronisk handel 15,00