Studiehåndbok 2015/2016

Du er her: Studietilbud / Logistikk

Logistikk

EVM705 Event Economics
EVM710 Event Logistics
EVM720 Event Organization
EVM730 Applied Event Management
EVM740 Event Tourism
EVM810 International Module
EVM950 Master's Degree Thesis
GSU1 Global Energy
GSU2 Transportation and Forwarding of Hydrocarbons in a Supply Chain
GSU3 International Oil and Gas Logistics
GSU4 Energy Resources Trading on World Market
GSU5 Basics of Oil and Gas Technology
GSU6 Basic Principles of Shelf Field Development
GSU7 Research Practice
LOG206 Elektronisk handel
LOG500 Styringsmodeller og operasjonsanalyse
LOG501 Styringsmodeller i logistikk I (NB! Siste undervisning i dette emnet var høsten 2014)
LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling
LOG510 Verdikjedeanalyse
LOG525 Kvalitetsledelse og LEAN
LOG530 Distribusjonsplanlegging
LOG550 Prosjektledelse
LOG551 Prosjektoppgave
LOG610 Internasjonal logistikk
LOG640 Anvendt logistikk
LOG707 Fundamentals of logistics
LOG708 Applied Statistics with SPSS
LOG711 Supply Chain Management 1
LOG713 Models for Production Management
LOG715 Business cases in SCM
LOG716 Mathematical Modelling in Logistics
LOG722 Inventory Management
LOG730 Basics of Petroleums Logistics
LOG731 Networks Logistics
LOG733 Exact Optimization Methods in Logistics
LOG740 Advanced Petroleum Logistics
LOG770 Cost Engineering in Projects
LOG820 Vehicle Routing with Heuristics
LOG904 Seminars in Logistics
LOG904-PET Seminars in Petroleum Logistics
LOG950 Master's Degree Thesis
LOG951 Mastergradsoppgave / Master's Degree Thesis
LOG952 Masters`s Degree Thesis
LOG953 Master's Degree Thesis
PET100 Olje- og gassmarkedet
PET300 Innføring i HMS-ledelse
PET400 Olje- og gassteknologi
PET500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
SCM110 Innføring i SCM
SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging
SCM300 Survey Design
SCM400 Utplassering i bedrift
SCM410 Utvekslingssemester
SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder
SCM702 Purchasing and Supply Theory
SCM705 Cost Management in SC
STD001 Studieteknikk
TRA310 Transportøkonomi
TRA320 Transport and Tourism
TRA410 Transport og økonomisk utvikling
TRA420 Godstransport og lagerteknologi
TRA500 Europeisk transportpolitikk
TRA700 Transportation Infrastructure Assessment
TRA705 Urban Freight Logistics
TRA816 Maritime Transportation
TRA820 Air Transport Economics
TS20111 Sjøtransport