Studiehåndbok 2006/2007

Du er her: Studietilbud / Jus

Jus

JUR204 Idrettsjus
JUR215 Forvaltningsrett
JUR400 Skatterett I
JUR500 Velferdsrett
JUR520 Skatterett II
JUR530 Rettslære
JUR605 Arbeidsrett