Studiehåndbok 2006/2007

Du er her: Studietilbud / Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

SØK100 Makroøkonomi
SØK200 Mikroøkonomi
SØK420 Miljø- og ressursøkonomi
SØK500 Offentlig økonomi
SØK510 Konkurransestrategi
SØK610 Anbud og auksjoner
SØK630 Internasjonal økonomi