Studiehåndbok 2007/2008

Du er her: Studietilbud /

Høgskolen i Molde gir i studiehåndboken en detaljert beskrivelse av studieprogrammene og de emner som i inngår i disse.

Høgskolen i Molde tilbyr studieprogram innen:

For enkelte av studieprogrammene vil det i tillegg være fagplaner som gir ytterligere detaljinformasjon. Dette gjelder spesielt for studieprogram innen helse- og sosialfag.

Høgskolen i Molde tar forbehold om at det kan bli endringer i studieprogram og emner beskrevet i denne studiehåndboken. Dette vil det i tilfelle bli informert om ved studiestart.
For alle studietilbud gjelder at det er en forutsetning at det melder seg tilstrekkelig antall studenter.