Studiehåndbok 2007/2008

Du er her: Studietilbud / Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon

Bachelorgradsstudium i økonomi og administrasjon
Bachelorgradsstudium i revisjon
Høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon
Årsstudium i bedriftsøkonomi
Videreutdanning i revisjon
Siviløkonomutdanning